Zasady kierowania do DPS
Dodane przez arkzawiercie dnia Listopad 28 2012 12:51:11
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Pracownik socjalny OPS na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz zbierze niezbędną do umieszczenia w DPS dokumentację.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

W razie niemożności umieszczenia w dps z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w dps.

Rejestr osób oczekujących na umieszczenie w naszym Domu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu tel. 326 710 748