Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu
STRONA GŁÓWNA O NAS HISTORIA DOMU ARTYKUŁY TERAPIA USŁUGI OPIEKUŃCZE GALERIA DANE ADRESOWE RODO 01/11/2020
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
O NAS
HISTORIA DOMU
ARTYKUŁY
TERAPIA
USŁUGI OPIEKUŃCZE
GALERIA
DANE ADRESOWE
Forum
Zasady kierowania do DPS

Linki do ciekawych stron
Kontakt z adminem
Szukaj
Zasady kierowania do DPS

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Pracownik socjalny OPS na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz zbierze niezbędną do umieszczenia w DPS dokumentację.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wymagane są następujące dokumenty:

- pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku takiej zgody postanowienie sądu o umieszczeniu w dps
- pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na pokrywanie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
- oświadczenie o stanie majątkowym
- wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych
- opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej
- pisemna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych

Ośrodek pomocy społecznej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku wyda decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do określonego typu domu pomocy społecznej.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w dps.

W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu. Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje starosta powiatu, na terenie którego jest usytuowany dom.
Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

Przed przyjęciem osoby do dps pracownik socjalny tego domu pomocy społecznej ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

Osobę, która przybyła do domu, przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona (tzw. osoba przyjmująca).
Dyrektor lub ta osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala jej aktualną sytuację, odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług.
O przyjęciu do domu osoby skierowanej dyrektor domu zawiadamia niezwłocznie organ lub podmiot prowadzący dom.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:
- mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
- gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt. 1 i 2

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego.
Natomiast w przypadku osoby w rodzinie, przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie nie wlicza się mieszkańca domu, chyba, że mieszkaniec domu nie posiada dochodu; kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku nie wywiązywania się osób, o których mowa pkt 1 i 2, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala starosta i jest on ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
---
przejdź do BIP
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Poczta dps
służbowe konta mailowe - logowanie
arkzawiercie 2011
314740 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Infused by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu